About us

ZENIT PRO is a newly founded company of which the object of activity is represented by the trading of highest quality radiant panels. Our company acknowledges the global issues related to conventional energy and this is the reason why it joined those who found alternatives and new solutions, promoting renewable heating systems such as infrared radiant panels. SUNJOY radiant panels represent a true revolution in the heating system field and when we say this, we refer to the multiple advantages of such heating systems in comparison with other heating systems. SUNJOY infrared radiant heating system is famous worldwide as the leader in heat efficiency field, standing for the HEATING SYSTEM OF THE FUTURE. Sunjoy panel heats by using the same method according to which the sun heats the earth, by means of infrared radiation (4 – 14 microns) in a healthy, clean, natural, economic and comfortable manner, ensuring a uniform temperature in any corner and at any height of the room. SUNJOY radiant panels are original products, ensuring energy savings and exceptional therapeutic effects. Another range that we are trading is represented by PRIMA panels, which are as cost-saving as SUNJOY panels, the only difference between SUNJOY and PRIMA being represented by the fact that the latter does not provide a therapeutic effect. Our company’s wish is to promote exceptional products meant to substantially improve life quality.

Sunjoy infrarøde varmepaneler er en revolusjon innen varmesystemer. Vi viser da til de mange fordelene disse oppvarmingssystemene representerer i forhold til andre eksisterende systemer i dag. De sentrale prinsipper for slike varmesystemer er de samme som solen bruker når den varmer jorden med infrarød stråling. Varmesystemet, med infrarød fjernkontroll, er innovativt, og har høy kvalitet. Systemet er anerkjent globalt som ledende på effektiv oppvarming. Det Infrarøde varmesystemet varmer på den samme måte som solen varmer jorden, i en ren, naturlig, og behagelig form.
Sunjoys infrarøde stråler, har bølgelengder mellom 4 og 14 mikrometer. Dette er gunstig for helsen, absorberes lett av kroppen og er anerkjent i den medisinske verden for fordelaktig fysiologisk aktivitet på cellenivå. Infrarød stråling har en meget viktig rolle i regulering av termodynamisk likevekt i levende organismer. Utenom infrarød stråling, avgir Sunjoy paneler nanosølv partikler som har en sterk antibakteriell og lukthemmende effekt.
SUNJOY systemer som produserer negative ioner, vil ha en svært viktig rolle i nøytralisering av frie radikaler. Denne effekten på menneskekroppen er svært viktig for å forsinke aldringsprosessen. Det betyr en et styrket immunforsvar.
Den kombinerte effekt av disse tre handlinger (infrarød, nanosølv og negative ioner) er en varme som trenger inn i det overfladiske lag av huden, en effekt som ligner på den som brukes i fysioterapiklinikker når de varmer kroppsvæsker (menneskekroppen er 70% vann) og genererer en større fysiologisk vitalitet. Resultatet er at kroppstemperaturen vil være 3-4 grader Celsius høyere enn den faktiske temperaturen i rommet. Dette skjer ikke med noen annen type tradisjonelt varmesystem.
DET ER INGEN SKADELIGE BIVIRKNINGER, ELLER ANDRE UFORDELAKTIGE EFFEKTER SOM KAN SKADE MENNESKER.
SUNJOY er et infrarødt varmepanel, designet for å gi en følelse av velvære, med en effektivitet på mer enn 93%, og en bølgelengde på rundt 10 ... som er lik menneskelig metabolsk aktivitet.

SUNJOY

Installation example

Daily electricity consumption

Get in touch